«

»

mrt 31

Bericht afdrukken

Thema 4: Innovatief, creatief, uitdagend en activerend ontwerpen.

“In dit thema gaat het zowel om het ontdekken, delen en uitproberen van werkvormen, materialen, toetsvormen en begeleidingsmodellen, als om de wijze waarop lerenden, de professionals van nu en van de toekomst moeten worden voorbereid op het kunnen functioneren in een kennismaatschappij. En juist deze kennismaatschappij en die om voortdurende en snelle kennisproductie vraagt, verlangt van professionals dat zij over innovatief vermogen beschikken, kennis kunnen delen en netwerken snel en doelgericht moeten kunnen raadplegen.
Vanuit dit perspectief staan opleidingen en dus ook ontwerpers van onderwijs, voor een complexe opdracht. Enerzijds gaat het om het bieden van een motiverend en uitdagend leerklimaat waarbij talenten van lerenden (op welk opleidingsniveau dan ook) worden aangeboord en benut. Aan de andere kant ligt er een expliciete opdracht om lerenden voor te bereiden op een beroepspraktijk waarin zij gaan functioneren. Een beroepspraktijk die andere rollen, taken en competenties vereist. Dit alles vraagt om innovatief vermogen, creativiteit van ontwerpers in combinatie met een expliciete doelgerichtheid. Immers, voor een professionele ontwerper van onderwijs geldt dat het middel nooit een doel op zichzelf moet worden.”

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://erkelensnicolette.nl/wordpress/thema-4-innovatief-creatief-uitdagend-en-activerend-ontwerpen/