«

»

mrt 30

Bericht afdrukken

Thema 2; Analyse van het eigen curriculum.

“Een analyse van het eigen curriculum is een belangrijke manier om te identificeren welke
ontwerpopgaven er zijn in de eigen onderwijsorganisatie. Aan het einde van het onderwijstraject
zullen lerenden moeten voldoen aan eindtermen, eindkwalificaties en opleidingsprofielen. Ook
internationaal is er een kwalificatie vastgesteld naar niveaus. Het curriculum is het leerplan. Dit is
geen neutraal document. Impliciet of expliciet, bewust of onbewust liggen er keuzes ten grondslag
aan de vormgeving en inrichting van het curriculum. Keuzes die door krachten op macro-, meso- en
microniveau bepaald worden. Het is voor de analyse belangrijk om die keuzes te expliciteren. Een
volgende stap is: hoe verhoudt het beschreven curriculum zich tot het uitgevoerde curriculum en tot
de opbrengsten bij de lerenden? Welke werkwijze gebruik je om het curriculum te analyseren?”

Product

Met behulp van curriculumanalyse (opbouw, inhoud, didactiek en randvoorwaarden) vast stellen in welke mate curricula aansluiten bij zowel relevante strategische en (inter-) nationale beleidsagenda’s als bij de visie en het beleid van de eigen onderwijspraktijk.

Eisen:
1) Methodisch systematische wijze een doelgericht maatwerk curriculum analyse uit voeren. Verschillende aanpakken worden doelgericht gecombineerd;
2) Conceptueel onderbouwen van de keuze en verantwoording van de aanpak of de analysemethodiek;
3) Doelgericht verantwoorden van analysecriteria volgens elementen in criterium 2.
4) Schrijven van een managementsamenvatting over de uitgevoerde analyse.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://erkelensnicolette.nl/wordpress/thema-2/